VERDA GİYİM SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

 

 

 1. AYDINLATMA METNİ

  Veri Sorumlusu: Verda Giyim Sanayi Limited Şirketi

  Meşrutiyet Mah. Şair Nigar Sok. No:49/5 Şişli/İstanbul

  VERDA GİYİM SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ (“VERDA” veya “Şirket”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat uyarınca Şirket amaçlarına yönelik gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimiz kapsamında işlediğimiz kişisel verilere dair siz ziyaretçilerimizi, müşterilerimizi, potansiyel hizmet alıcısı kişileri, çalışan adaylarımızı, çalışanlarımızı, iş ortaklarımızı, platform kullanıcılarımızı ve sair üçüncü kişiler dahil gerçek kişileri bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.

   

  Hangi Verileriniz Toplanmaktadır ve Verileri Toplama Amacımız Nedir?

   

  Şirket faaliyetlerimiz kapsamında aşağıda yer alan verilerinizi toplamaktayız:

  1. Kimlik Bilgileri
  2. İletişim Bilgileri
  3. İşlem Güvenliği Bilgileri
  4. Mesleki Deneyim Bilgileri
  5. Özlük Bilgileri
  6. Müşteri İşlem Bilgileri
  7. Finans Bilgileri
  8. Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri
  9. Görsel ve İşitsel Kayıtlar
  10. Hukuki İşlem Bilgileri
  11. Pazarlama Bilgileri
  12. Özel Nitelikli Kişisel Veriler (ırk ve etnik köken, felsefi, din, mezhep ve diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf üyeliği, sağlık bilgileri, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirlerini içerir.)
 2.  

  Veri Kategorisi

  Kimlik Verileri

  Açıklama

  Kişinin kimliğinin belirlenmesine ilişkin verilerdir.

  Kimden toplanır?

  Kimlik bilgilerini; çalışanlarımızdan, çalışan adaylarımızdan, müşterilerimiz ve potansiyel müşterilerimizden, tedarikçi çalışanı ve tedarikçi yetkilisinden, hissedarlarımızdan, ziyaretçilerimizden, iş ortaklarımızdan toplamaktayız.

  İçerik

  İsim, soy isim, cinsiyet, T.C. kimlik numarası, SGK sicil numarası, uyruk, medeni durum, doğum tarihi, doğum yeri, pasaport numarası, ehliyet numarası, araç ruhsat bilgileri, nüfus cüzdanı/kimlik fotokopisi, ehliyet fotokopisi, pasaport fotokopisi gibi verilerdir.

  Verinin toplanma amacı

  Kimlik bilgileri;

  • Acil durum süreçlerinin yürütülmesi,
  • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
  • Çalışan adayı/stajyer/öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,
  • Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
  • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
  • Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • Erişim yetkilerinin yürütülmesi,
  • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
  • Finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi,
  • Firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,
  • Fiziksel mekan güvenliği temini,
  • Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
  • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
  • İç denetim/soruşturma/istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,
  • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
  • İş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önlemlerin alınması ve değerlendirilmesi,
  • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,
  • Mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
  • Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
  • Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,
  • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
  • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
  • Organizasyon ve etkinlik yönetimi,
  • Pazarlama analiz çalışmalarının yönetilmesi,
  • Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
  • Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
  • Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
  • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
  • Sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi
  • Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • Talep/şikayetlerin takibi,
  • Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
  • Ücret politikasını yürütülmesi,
  • Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,
  • Yabancı personel çalışma ve oturma izni işlemleri,
  • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
  • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,
  • Wi-Fi ziyaretçi kaydının oluşturulması

  Amaçlarıyla toplanmaktadır.

  Verinin toplanmasının hukuki nedeni

  Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülüklerdir.

   

  Ayrıca, ilgili kişilerle aramızdaki sözleşme ilişkisi nedeniyle de kimlik bilgilerini toplamaktayız.

   

  Kimi zaman meşru menfaatlerimiz ve benimsediğimiz Şirket ilkelerimiz gereğince kimlik bilgilerini toplamaktayız. 

  Veri toplama yöntemi

  Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki şirket içi ortak alanlar ve elektronik cihazlar vasıtasıyla toplamaktayız. 

   

   

  Veri Kategorisi

  İletişim Bilgileri

  Açıklama

  Kişi ile iletişim kurulmasını sağlayan kişisel verilerdir

  Kimden toplanır?

  İletişim bilgilerini; çalışanlarımızdan, çalışan adaylarımızdan, stajyerlerimizden, müşteri ve potansiyel müşterilerimizden, tedarikçi çalışanı ve tedarikçi yetkilisinden, hissedarlarımızdan, ziyaretçilerimizden, iş ortaklarımızdan toplamaktayız.

  İçerik

  Elektronik posta adresi, ikametgâh adresi, posta adresi, işyeri adresi, işyeri ismi ve unvanı, ev telefonu numarası, cep telefonu numarası, diğer telefon ve fax numarası gibi verilerdir.

  Verinin toplanma amacı

  İletişim bilgileri;

  • Acil durum yönetimi süreçlerinin yönetilmesi,
  • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
  • Çalışan adayı/stajyer/öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,
  • Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
  • Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi,
  • Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
  • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
  • Firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yönetilmesi,
  • Fiziksel mekan güvenliği temini,
  • Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
  • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,
  • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
  • İş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • Mal/hizmet satın alın süreçlerinin yürütülmesi,
  • Mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
  • Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
  • Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,
  • Müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi,
  • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yönetilmesi,
  • Organizasyon ve etkinlik yönetimi,
  • Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi,
  • Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
  • Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
  • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • Sözleşme süreçlerini yürütülmesi,
  • Sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • Talep/şikayetlerin takibi,
  • Tedarik zinciri yönetim süreçlerinin yürütülmesi,
  •  Ücret politikasının yürütülmesi,
  • Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,
  • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
  • Yabancı personel çalıştırma ve oturma izni işlemleri,
  • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
  • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi

  Amacıyla toplanmaktadır.

  Verinin toplanmasının hukuki nedeni

  Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülüklerdir.

   

  Ayrıca, ilgili kişilerle aramızdaki sözleşme ilişkisi nedeniyle de iletişim bilgileri toplamaktayız.

  Veri toplama yöntemi

  Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki şirket içi ortak alanlar ve elektronik cihazlar vasıtasıyla toplamaktayız. 

   

   

  Veri Kategorisi

  İşlem Güvenliği Verileri

  Açıklama

  Şirket’in faaliyetlerini yürütürken, gerek Kişisel Veri Sahibi’nin gerekse de Şirket’in teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğini sağlayan kişisel verilerdir.

  Kimden toplanır?

  İşlem güvenliği bilgilerini; çalışanlarımızdan, stajyerlerimizden, müşteri ve potansiyel müşterilerimizden, tedarikçi yetkilisinden, hissedarlarımızdan, ziyaretçilerimizden, iş ortaklarımızdan   toplamaktayız.

  İçerik

  IP adresleri, internet sitesi giriş-çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri gibi kişisel verilerdir. 

  Verinin toplanma amacı

  İşlem Güvenliği verileri;

  • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
  • Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • Erişim yetkilerinin yürütülmesi,
  • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
  • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
  • Firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,
  • Fiziksel mekan güvenliğinin temini,
  • Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
  • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
  •  İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
  • Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • Mal/hizmet/satın alım süreçlerinin yürütülmesi,
  • Mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
  • Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
  • Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,
  • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
  • Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi,
  • Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
  • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • Sözleşme süreçlerinin yönetilmesi,
  • Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • Talep/şikayetlerin takibi,
  • Tedarik zinciri yönetim süreçlerinin yürütülmesi,
  • Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,
  • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,
  • Diğer,

  Amaçlarıyla toplanmaktadır.

  Verinin toplanmasının hukuki nedeni

  Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülüklerdir.

   

  Ayrıca, ilgili kişilerle aramızdaki sözleşme ilişkisi nedeniyle de işlem güvenliği bilgilerini toplamaktayız. 

  Veri toplama yöntemi

  Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki şirket içi ortak alanlar ve elektronik cihazlar vasıtasıyla toplamaktayız. 

   

  Veri Kategorisi

  Mesleki Deneyim Verileri

  Açıklama

  İlgili kişinin mesleki deneyimine ait kişisel verilerdir.

  Kimden toplanır?

  Mesleki deneyim bilgileri; çalışanlarımızdan, çalışan adaylarımızdan, stajyerlerimizden, tedarikçi çalışanı ve tedarikçi yetkilisinden toplanmaktadır.

  İçerik

  Mesleki deneyim bilgileri, diploma bilgilerinden, gidilen kurslar bilgilerinden, meslek içi eğitim bilgilerinden, sertifikalardan, transkript bilgilerinden oluşmaktadır. 

  Verinin toplanma amacı

  Mesleki deneyim bilgileri;

  • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
  • Çalışan adayı/stajyer/öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,
  • Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
  • Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • Erişim yetkilerinin yürütülmesi,
  • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
  • Firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,
  • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,
  • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
  • İş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,
  • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,
  • Mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
  • Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
  • Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,
  • Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
  • Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
  • Risk yönetimi süreçlerinin yönetilmesi,
  • Ücret politikasının yürütülmesi,
  • Yabancı personel çalışma ve oturma izni işlemleri,
  • Yetenek/kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi,

   

  Amaçlarıyla toplanmaktadır.

  Verinin toplanmasının hukuki nedeni

  Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülüklerdir.

   

  Ayrıca, ilgili kişilerle aramızdaki sözleşme ilişkisi nedeniyle de mesleki deneyime ait bilgileri toplamaktayız.

  Veri toplama yöntemi

  Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki şirket içi ortak alanlar ve elektronik cihazlar vasıtasıyla toplamaktayız. 

   

   

  Veri Kategorisi

  Özlük Verileri

  Açıklama

  İş ilişkisinin sorunsuz bir şekilde sürdürülebilmesi için Şirket ile çalışma ilişkisi içerisinde olan kişilerden alınması gerekli bilgilerdir.

  Kimden toplanır?

  Özlük verilerini; çalışanlarımızdan, stajyerlerimizden, hissedarlarımızdan toplamaktayız.

  İçerik

  Pozisyon/unvan bilgisi, diploma ve sertifikalar, çalışma geçmişi ve detayları, özgeçmiş, eğitim durumu, SGK işe giriş bildirgesi, SGK işten ayrılış bildirgesi, kan grubu, işe giriş sağlık raporu, adli sicil kaydı, engelli raporu, eski hükümlü raporu, idari ve yıllık izin bilgileri, diğer sağlık raporları, fotoğraf, sigorta verileri, askerlik durum bilgisi gibi verilerdir.

  Verinin toplanma amacı

  Özlük verileri;

  • Acil durum süreçlerinin yürütülmesi,
  • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
  • Çalışan adayı/stajyer/öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,
  • Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
  • Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
  • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • İnsan kaynakları süreçlerinin palnlanması,
  • İş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
  • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
  • Ücret politikasının yürütülmesi,
  • Yabancı personel çalışma ve oturma izni işlemleri,

  Amacıyla toplanmaktadır.

  Verinin toplanmasının hukuki nedeni

  İlgili kişilerin özlük verilerini kendileri ile yaptığımız hizmet sözleşmesi, çalışma ve sosyal güvenlik, vergi vb. tabi olduğumuz mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz kapsamında ve meşru menfaatlerimiz gereği veya başvurulan pozisyona yönelik insan kaynakları faaliyetlerini yürütmek amacıyla toplamaktayız. 

  Veri toplama yöntemi

  Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki şirket içi ortak alanlar ve elektronik cihazlar vasıtasıyla toplamaktayız. 

       

   

  Veri Kategorisi

  Müşteri İşlem Verileri

  Açıklama

  Müşteri işlem verileri, müşteriler ile şirketimiz arasında paylaşılmış olan kişisel verilerden ve ürün ve hizmetlerimizin kullanımına yönelik kayıtlar ile müşterinin ürün ve hizmetleri kullanımı için gerekli olan bilgilerden oluşmaktadır. 

  Kimden toplanır?

  Müşteri işlem verileri; müşterilerimizden, potansiyel müşterilerimizden, tedarikçi çalışanı, tedarikçi yetkilisinden ve iş ortaklarımızdan toplanmaktadır. 

  İçerik

  Müşteri İşlem verileri, çağrı merkezi kayıtları, fatura, senet, çek bilgileri, sipariş bilgileri, talep bilgileri gibi verilerden oluşur. 

  Verinin toplanma amacı

  Müşteri işlem verileri;

  • Bilgi güvenliği süreçlerinin yönetilmesi,
  • Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
  • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
  • Firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,
  • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
  • Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,
  • Mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
  • Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
  • Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,
  • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
  • Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • Talep/şikayetlerin takibi,
  • Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini,
  •  Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yönetilmesi,
  • Ücret politikasının yürütülmesi,
  • Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,
  • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,

  Amacıyla toplanır. 

  Verinin toplanmasının hukuki nedeni

  Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülüklerdir.

   

  Ayrıca, ilgili kişilerle aramızdaki sözleşme ilişkisi nedeniyle de müşteri işlem verilerini toplamaktayız.

  Veri toplama yöntemi

  Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki şirket içi ortak alanlar ve elektronik cihazlar vasıtasıyla toplamaktayız. 

   

  Veri Kategorisi

  Finans Verisi

  Açıklama

  Şirket faaliyetlerimiz kapsamında toplanan finansal verilerdir. 

  Kimden toplanır?

  Bu verileri; çalışanlarımızdan, çalışan adaylarımızdan, müşterilerimizden, tedarikçi çalışanı ve tedarikçi yetkilisinden, hissedarlarımızdan, iş ortaklarımızdan toplamaktayız.

  İçerik

  Finans verisi, bilanço bilgileri, finansal performans bilgileri, kredi ve risk bilgileri, malvarlığı bilgileri, maaş bilgilerini içermektedir. 

  Verinin toplanma amacı

  Finans verileri;

  • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
  • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
  • Çalışan adayı/stajyer/öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yönetilmesi,
  • Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
  • Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yönetilmesi,
  • Çalışanlar içi yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yönetilmesi,
  • Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • Erişim yetkilerinin yürütülmesi,
  • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
  • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
  • Firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,
  • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
  • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,
  • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
  • Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,
  • Mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
  • Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
  • Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,
  • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
  • Organizasyon ve etkinlik yönetimi,
  • Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi,
  • Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
  • Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
  • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • Sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • Ücret politikasının yürütülmesi,
  • Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,
  • Yetenek/kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
  • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,

  Amacıyla toplanır. 

  Verinin toplanmasının hukuki nedeni

  Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülüklerdir.

  Veri toplama yöntemi

  Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki şirket içi ortak alanlar ve elektronik cihazlar vasıtasıyla toplamaktayız. 

   

  Veri Kategorisi

  Fiziksel Mekan Güvenliği Verisi

  Açıklama

  Şirket faaliyetlerimiz kapsamında toplanan fiziksel mekan güvenliği verilerdir. 

  Kimden toplanır?

  Bu verileri; çalışanlarımızdan, stajyerlerimizden, çalışan adaylarımızdan, müşterilerimizden, tedarikçi çalışanı ve tedarikçi yetkilisinden, hissedarlarımızdan, ziyaretçilerimizden toplamaktayız.

  İçerik

  Fiziksel mekan güvenliği verisi; ilgili kişilerin giriş çıkışlarını gösteren kayıtlardan, kamera kayıtlarından oluşmaktadır.  

  Verinin toplanma amacı

  Fiziksel mekan güvenliği verileri;

  • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
  • Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi,
  • Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • Talep/şikayetlerin takibi,
  • Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini,
  • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,

  Amaçlarıyla toplanır.

  Verinin toplanmasının hukuki nedeni

  Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülüklerdir.

  Veri toplama yöntemi

  Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki şirket içi ortak alanlar ve elektronik cihazlar vasıtasıyla toplamaktayız. 

   

  Veri Kategorisi

  Görsel İşitsel Kayıtlar Verisi

  Açıklama

  Şirket faaliyetlerimiz kapsamında toplanan görsel işitsel kayıtlar verilerdir. 

  Kimden toplanır?

  Bu verileri; çalışanlarımızdan, çalışan adaylarımızdan, müşterilerimizden, tedarikçi çalışanı ve tedarikçi yetkilisinden toplamaktayız.

  İçerik

  Görsel işitsel kayıtlar, fotoğraflardan, videolardan, ses kayıtlarından oluşmaktadır.      

  Verinin toplanma amacı

  Görsel işitsel kayıtlar verileri;

  • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
  • Çalışan/stajyer/öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,
  • Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
  • Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi,
  • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
  • Firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,
  • Fiziksel mekan güvenliğinin temini,
  • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,
  • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
  • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,
  • Mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
  • Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
  • Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,
  • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
  • Organizasyon ve etkinlik yönetimi,
  • Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
  • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
  • Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
  • Yabancı personel çalışma ve oturma izni işlemleri,

  Amacıyla toplanır. 

  Verinin toplanmasının hukuki nedeni

  Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülüklerdir.

  Veri toplama yöntemi

  Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki şirket içi ortak alanlar ve elektronik cihazlar vasıtasıyla toplamaktayız. 

   

  Veri Kategorisi

  Hukuki İşlem Verisi

  Açıklama

  Şirket faaliyetlerimiz kapsamında toplanan hukuki işlemler dolayısıyla toplanan kişisel verilerdir. 

  Kimden toplanır?

  Bu verileri; hissedarlarımızdan toplamaktayız.

  İçerik

  Hukuki işlem verisi, adli makamlarla yazışmalardaki bilgileri, dava dosyasındaki bilgilerden oluşmaktadır.   

  Verinin toplanma amacı

  Hukuki işlem verileri;

  • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
  • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
  • Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
  • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
  • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
  • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,

  Amacıyla toplanır. 

  Verinin toplanmasının hukuki nedeni

  Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülüklerdir.

  Veri toplama yöntemi

  Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki şirket içi ortak alanlar ve elektronik cihazlar vasıtasıyla toplamaktayız. 

   

  Veri Kategorisi

  Pazarlama Verisi

  Açıklama

  Şirket faaliyetlerimiz kapsamında toplanan pazarlama işlemleri için toplanan kişisel verilerdir. 

  Kimden toplanır?

  Bu verileri; çalışanlarımızdan, müşterilerimizden, tedarikçi çalışanı ve tedarikçi yetkilisinden toplamaktayız.

  İçerik

  Pazarlama verisi, alışveriş geçmişi bilgileri, anket, çerez kayıtları, kampanya çalışmasıyla elde edile verilerden oluşmaktadır.

  Verinin toplanma amacı

  Pazarlama     verileri;

  • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
  • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
  • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
  • Firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,
  • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
  • Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,
  • Mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
  • Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
  • Organizasyon ve etkinlik yönetimi,
  • Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi,
  • Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
  • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • Talep/şikayetlerin takibi,
  • Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,

  Amacıyla toplanır. 

  Verinin toplanmasının hukuki nedeni

  Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülüklerdir.

  Veri toplama yöntemi

  Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki şirket içi ortak alanlar ve elektronik cihazlar vasıtasıyla toplamaktayız. 

   

  Veri Kategorisi

  Özel Nitelikli Kişisel Veriler

  Açıklama

  Şirket faaliyetlerimiz kapsamında ırk ve etnik köken, felsefi din, mezhep ve diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek ve vakıf üyeliği, sağlık bilgileri, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri içeren kişisel verilerdir.

  Kimden toplanır?

  Bu verileri; çalışanlarımızdan, müşterilerimizden, hissedarlarımızdan toplamaktayız.

  İçerik

  Özel nitelikli kişisel veriler; kişilerin ırk ve etnik kökenlerine, felsefi ve dini inançlarına, kıyafet bedenleri, ayakkabı numaralarına, dernek-vakıf üyeliklerine, boy, kilo, kan grubuna, geçirilen hastalıklara, ceza mahkumiyetlerine ilişkin bilgiler vermektedir.    

  Verinin toplanma amacı

  Özel nitelikli kişisel veriler;

  • Bilgi güvenliği süreçlerinin yönetilmesi,
  • Çalışan adayı/stajyer/öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,
  • Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
  • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
  • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
  • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,
  • Mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
  • Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
  • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • Yabancı personel çalışma ve oturma izni işlemleri
  • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi,

  Amacıyla toplanır.

  Verinin toplanmasının hukuki nedeni

  Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülüklerdir.

  Veri toplama yöntemi

  Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki şirket içi ortak alanlar ve elektronik cihazlar vasıtasıyla toplamaktayız. 

   

  Kişisel Verilerinizi Üçüncü Bir Kişiye Aktarıyor Muyuz?

   

  Ülkemizdeki yasal düzenlemeler nedeniyle kimlik bilgisi, iletişim bilgisi ve yukarıda sayılan diğer birçok kişisel veri; mevzuatta açıkça yetkili kılınmış yerler ile periyodik olarak veya yetkili kılınmış mercilerin talepleri halinde kendileri ile paylaşılır.

   

  Ayrıca, bir mahkeme kararı ve kanunla açıkça yetkili kılınmış idari bir merciin talebi üzerine, yetkili kişi veya kurum ile paylaşılır.

   

  Bunun dışında, kişisel verileriniz,  İş Ortakları ve Tedarikçiler (Mali Müşavirler, Lojistik Şirketleri vb.) resmi kurumlar ile hizmetin ifası ve sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla sınırlı olarak paylaşılır.

   

  Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına Aktarıyor Muyuz?

   

  Kişisel verileriniz yalnızca;

  • Açık rızanızın bulunduğu,
  • KVKK’da öngörülen hallerin mevcut olduğu ve veri aktarılacak ülkede yeterli korumanın bulunduğu ve
  • KVKK’da öngörülen hallerin mevcut olduğu ve aktarılacak ülkede yeterli korumanın bulunmamasına rağmen yeterli korumanın ilgili ülke tarafından taahhüt edilmesi ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) da izninin bulunduğu 
 3. hallerden birinin varlığında yurt dışına aktarılabilir. 

   

  Örneğin, hizmetin yurt dışındaki bir firma aracılığıyla sağlanması halinde sözleşmenin ifa edilebilmesi için ve söz konusu hizmetin yerine getirilebilmesi için bilgilerin yurt dışına aktarılması gerekmektedir. Bu sebeple, söz konusu aktarıma rıza gösterilmediği takdirde ilk cümlede anılan hizmetin konusunu oluşturduğu sözleşmenin ifası imkansız hale gelecektir. 

   

  Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre ile Saklanır?

   

  Kişisel verilerinizin saklama süresi aşağıdaki şekildedir:

  • Kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Olası bir mahkeme talebinin veya kanunla yetkili kılınmış bir idari merciin ilgili veriye ilişkin talebinin tarafımıza geç ulaşması veya tarafı olabileceğimiz bir ihtilafın meydana gelmesi gibi ihtimaller gözetilmek suretiyle, verilerinizin saklanması için mevzuatta öngörülen sürelere 6 ay ila 1 yıl arası bir süre eklenerek verilerin saklama süresi belirlenmekte ve belirlenen sürenin sonunda söz konusu veriler silinmektedir.
  • Mevzuatta, işlediğimiz verinin saklanma süresine yönelik bir süre öngörülmemiş ise aramızdaki ilişkinin gereği olarak ve tarafınızla yapılan sözleşmede belirlenen süre boyunca verileriniz saklanır. Bu ilişki sona erdikten sonra veya sözleşmede belirlenen süre geçtikten sonra veriniz herhangi bir talebinize gerek olmadan silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. 
  • Saklama süresi mevzuatta belirlenmiş verilerinizin öngörülen sürelerden önce silinmesini talep etmeniz halinde söz konusu talebiniz gerçekleştirilemeyecektir. 
  • Saklanma süresine ilişkin mevzuatta bir süre öngörülmeyen ve işleme amacı olmayan verileriniz silinmesine dair talepte bulunmanız halinde ise derhal veya en geç 6 ay içerisinde silinir.
 4.  

  Kişisel Verileriniz İle İlgili Olarak Kullanabileceğiniz Haklarınız Nelerdir?

   

  Kişisel verilerinize ilişkin;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda sonuca itiraz etme ve
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
 5.  

  Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

  İlgili Kişi, kişisel verileri ile ilgili talebini; 

  • Islak imzalı ve yazılı bir dilekçeyi veya VERDA KVKK Başvuru Formu’nu kimlik fotokopisi ile [email protected] adresine göndererek,
  • Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte Şirket’e bizzat başvurarak, ıslak imzalı yazılı bir dilekçe veya VERDA KVKK Başvuru Formu aracılığıyla Meşrutiyet Mah. Şair Nigar Sok. No:49/5 Şişli/İstanbul adresine göndererek,
 6.  
  • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle [email protected] kayıtlı elektronik posta adresimize göndererek,
  • İlgili Kişi tarafından Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden [email protected] adresimize göndererek
 7. Şirket’e iletebilecektir.

  Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soy isim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

  İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

  Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (özel vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

   

  Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

   

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

   

  Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere İlgili Kişi Başvuru Formu’nda seçilen usullerinden biri ile gönderilir.

 
 
Çerez Kullanımı

Alışveriş deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Çerez Kullanımı sayfamızdan erişebilirsiniz.